Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity. Více než 14 tis. m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Vědeckotechnický park Plzeň těží z velmi výhodné geografické polohy s přímým dálničním spojením s Prahou a s Německem (Norimberk). Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni jak z hlediska využití výzkumných kapacit, tak z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Podpora inovačního podnikání má v Plzni dlouholetou historii. V roce 1992 byla městem Plzní založena společnost BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum. Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním inovačním podnikům a zahrnují například podporu zakládání nových technologicky zaměřených firem, asistenci při rozvoji již existujících firem, pomoc při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování firem do národních i evropských programů, podporu při zavádění inovací ve firmách a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchodní spolupráci, informační a poradenské služby pro podnikání v EU. Od roku 1996 jsou klientům k dispozici prostory inkubátoru a technologického centra BIC Plzeň. Při poskytování služeb využívá BIC Plzeň napojení na zahraniční partnery prostřednictvím členství v nejvýznamnějších sítích na podporu podnikání a inovací. Jednou z těchto sítí je Enterprise Europe Network, v rámci které spolupracuje BIC Plzeň s více než 600 partnerskými organizacemi zejména v Evropě, ale i v mimoevropských zemích. BIC Plzeň je rovněž členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

V roce 2005 vznikla společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (VTP), jejímž 100% akcionářem je město Plzeň. Z prostředků ze Strukturálních fondů VTP vybudoval a v roce 2008 otevřel dalších 4500 m2 nových prostor. Plzeňská infrastruktura pro podporu výzkumu, vývoje a inovací tím byla výrazně rozšířena a zkvalitněna. Posílena byla také spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, která využívá prostory VTP pro aktivity jednoho z center, a to „Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu“, které se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů.

Další etapou rozvoje inovační infrastruktury je otevření devíti nových budov s celkovou plochou přes 8000 m2, vybudovaných městem Plzeň v rámci projektu „Plzeňský vědecko technologický park II a III“ s podporou z programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace. Tyto nové kancelářské, laboratorní a poloprovozní prostory jsou inovačním podnikům k dispozici od dubna 2012 resp. ledna 2015.

Provoz celého areálu vědeckotechnického parku a poskytování specializovaných služeb zajišťuje Sdružení pro služby VTP tvořené společnostmi BIC Plzeň, s.r.o. a Vědeckotechnický park Plzeň a.s.

 


Partneři projektu

BIC Plzeň   Centrum výzkumu Řež   Vědeckotechnický park Plzeň   Západočeská univerzita v Plzni

Poskytovatelé dotace

 Evropská unie   Ministerstvo průmyslu a obchodu   CzechInvest

Inovační maraton

V pátek 12. 10. se uskutečnil pod taktovkou ICG a BIC Plzeň Inovační maraton. V plzeňském Vědeckotechnickém parku se sešlo 16 studentů různých zaměření, kteří ve čtyřech speciálně sestavených inovačních týmech během 24 hodin nepřetržité práce zpracovávali inovační zadání dvou významných českých firem – AirBank a TV Prima.Chcete-li se dozvědět více, klikněnte zde. Zobrazit článek

Startupper of the Year by Total

Dobrý den,obracím se na Vás se soutěží Startupper of the Year by Total. Jedná se o soutěž, ve které mohou nové projekty nebo začínající podnikatelé získat finanční odměnu, mentoring a zajistit publicitu své myšlence. Myslím si, že Vás jako inkubátor by tato soutěž mohla zajímat a mohli byste ji nabídnout svým klientům. Přihlašování bylo spuštěno 9. 10. 2018 a poběží do 13. 11. 2018. Zapojit se může kdokoliv ve věku 18 – 35 let a jeho projekt musí být vytvořený během uplynulých dvou let. Lze přihlásit již fungující… Zobrazit článek

Poklep základního kamene budovy H2

Tisková zprávaVědeckotechnický park Plzeň, a.s.Poklep základního kamene budovy H219. 9. 2018Společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (dále „VTP a.s.“) vlastněná městem Plzní byla založena v roce 2005 a v roce 2008 zahájila provoz prvních 4980 m2 kancelářských a poloprovozních prostor (dále „VTP I“). Na základě mandátní resp. příkazní smlouvy a ve sdružení se společností BIC Plzeň spravuje dále VTP a.s. 5102 m2 prostor vybudovaných v rámci projektu PVTP II resp. 1267 m2 prostor vybudovaných v rámci projektu PVTP… Zobrazit článek

Výběrové řízení na zajištění ostrahy areálu VTP

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., IČO: 26392054, se sídlem Teslova 1202/3, Skvrňany, 301 00 Plzeň oznamuje, že společně se Statutárním městem Plzeň zahájily zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby, jejichž předmětem je zajištění ostrahy Vědeckotechnického parku Plzeň, hlavní CPV kód – 79710000. Veřejná zakázka je zadávána formou otevřeného řízení, přičemž lhůta pro doručení nabídek je 16.05.2017 v 10.00 hod.Bližší informace k veřejné zakázce je možné získat ve Věstníku veřejných zakázek ČR - https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/20331 a na… Zobrazit článek

Webkamera v jídelně VTP

Dovolujeme si Vás tímto pozvat ke sledování přímého přenosu z naší jídelny. Informace o délce fronty a obsazenosti stolů již není tajná. Více na:http://www.vtpplzen.cz/jidelna-vtp/ Zobrazit článek

KYBERNETICKÁ REVOLUCE.cz aneb PRŮMYSL 4.0 V PRAXI

Sdružení CzechInno pořádá ve spolupráci s partnery regionální akce k tématu praktických aspektů implementace novinek souhrnně označovaných jako „Průmysl 4.0“ ve firemním prostředí.První z nich proběhne 24. ledna 2017 od 9 hodin ve Vědeckotechnickém parku Plzeň  pod názvem „Kybernetická revoluce.cz aneb Průmysl 4.0 v praxi“Účastníci se dovědí:co vše se pod pojmem Průmysl 4.0 skrývá,jaké nové technologie jsou k dispozici,jak získat na pořízení těchto technologií prostředky,jak je efektivně sdílet s ostatními firmami,jaké… Zobrazit článek

Dotace 150 tis. Kč pro firmy na nákup služeb výzkumných organizací

Od 23. ledna 2017 bude možné podávat žádosti do dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017. Jedná se již o 4. kolo tohoto dotačního titulu, na které Plzeňský kraj alokoval prostředky ve výši 3 miliony korun.Jeho cílem je intenzivnější spolupráce mezi podnikatelskými subjekty Plzeňského kraje a výzkumnými organizacemi z Plzeňského kraje, která vede k rozvoji podniků a ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.Firmy mohou získat dotaci ve výši až 75 % z ceny služeb nakoupených od výzkumné organizace, nejvýše… Zobrazit článek

Vodafone Nápad roku 2016

Probíhá již 9. ročník soutěže podnikatelských záměrů Vodafone Nápad roku 2016Cílem soutěže je podpořit firmy v jejich dalším rozvoji formou zpětné vazby od podnikatelů, investorů, medializace projektů, investice či v rámci networkingu.Stránky soutěže: www.napadroku.czKontaktní osoba: Ing. Věra Straková - strakova@napadroku.czDalší informace, fotografie a podkladové materiály ke stažení: https://www.dropbox.com/sh/t094llxavfdxq48/AACYM4k3pAid6H3l1O8evkLfa?dl=0Uzávěrka pro soutěžící: 10. 5. 2016Benefity pro firmy:Zpětná vazba od zkušených… Zobrazit článek

Britský den v Plzni

Dne 2. října 2015 proběhne v Plzni Britský den, jednodenní přednášková a networkingová akce pro obchodní firmy a výrobní podniky z Plzeňského kraje.Zvací dopis Britské obchodní komory zde.Pozvánka zde. Zobrazit článek

Inovační think tank

 Dne 29. září se ve vědeckotechnickém parku uskuteční regionální workshop inovačního think-tanku, na kterém budou představeny výsledky terénního průzkumu Inovačního potenciálu v ČR (projekt INKA). Odpolední část pak bude věnována tématu „Od výroby k vyšší přidané hodnotě“, své zkušenosti představí společnost Doosan Škoda Power, s. r. o. Následovat bude Kulatý stůl se zástupci regionálních firem a institucí. Celý program završí blok věnovaný tématu 4. průmyslové revoluce.Na akci se můžete registrovat zde. Podrobný program… Zobrazit článek

Program APLIKACE - dotace na projekty výzkumu a vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty průmyslového výzkumu a vývoje. Prgram APLIKACE je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento typ projektů, jejichž výsledkem může být například prototyp nového produktu, byl dříve podporován v programech TIP či ALFA.O dotace mohou žádat podnikatelské subjekty, výzkumné organizace i konsorcia složená z více takovýchto subjektů.Dotovány jsou zejména osobní náklady výzkumných pracovníků… Zobrazit článek

Program „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16“ vyhlášen

   Zastupitelstvo města Plzně schválilo na svém zasedání dne 18. 6. 2015 program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16“. Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2015. Jedná se již o druhé kolo programu. Město Plzeň alokovalo na program pro roky 2015-16 celkové prostředky ve výši 2.000.000,- Kč.Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak  ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.… Zobrazit článek

Jaký byl Design Thinking Festival 2015 v Plzni?

Ve dnech 11. a 12. června 2015 se prostory DEPO2015 v Plzni, Evropském hlavním městě kultury pro rok 2015, zaplnily podnikateli, designéry, grafiky, marketingovými experty, studenty a dalšími kreativními nadšenci, kteří se chtěli dozvědět více o tzv. designovém myšlení („design thinking“) a o tom, jak jej začlenit do podnikového řízení, získat inspiraci či další impuls pro své podnikání a pro inovace. Celkem festival přivítal 213 účastníků z České republiky, Slovenska, Německa a Kypru a potvrdil zájem… Zobrazit článek

OP PIK - první výzvy k podávání žádostí o dotace

Na záčátku června byl zahájen příjem žádostí o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro kokurenceschopnost (OP PIK).Výzvy k podávání projektů se zatím týkají těchto 10 programů podpory:POTENCIÁLPřístrojové a technologické vybavení center průmyslového výzkumu a vývoje, popř. i výstavba či rekonstrukce objektů těchto center (u MSP i osobní náklady odborných pracovníků centra)maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace50 %2 - 75 mil. Kč1,5 mld. KčINOVACE - inovační projektPořízení moderních… Zobrazit článek

Konference Podpora inovací v plzeňském regionu, 13.5.2015

Statutární město Plzeň si Vás dovoluje pozvat na konferenci s tématem „Podpora inovací v plzeňském regionu“.Cílem akce je představit stávající programy podpory a další možnosti, které se otevírají v souvislosti s novými operačními programy. Akce proběhne u příležitosti dokončení 3. etapy výstavby Plzeňského vědeckotechnologického parku.Partnery akce jsou Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a BIC Plzeň.Datum: středa 13. 5. 2015, 9:30 - 16:30 (registrace od 9:00)Místo konání:Vědeckotechnický… Zobrazit článek

1 | 2 | 3 | 4>