Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity. Více než 14 tis. m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Vědeckotechnický park Plzeň těží z velmi výhodné geografické polohy s přímým dálničním spojením s Prahou a s Německem (Norimberk). Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni jak z hlediska využití výzkumných kapacit, tak z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Podpora inovačního podnikání má v Plzni dlouholetou historii. V roce 1992 byla městem Plzní založena společnost BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum. Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním inovačním podnikům a zahrnují například podporu zakládání nových technologicky zaměřených firem, asistenci při rozvoji již existujících firem, pomoc při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování firem do národních i evropských programů, podporu při zavádění inovací ve firmách a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchodní spolupráci, informační a poradenské služby pro podnikání v EU. Od roku 1996 jsou klientům k dispozici prostory inkubátoru a technologického centra BIC Plzeň. Při poskytování služeb využívá BIC Plzeň napojení na zahraniční partnery prostřednictvím členství v nejvýznamnějších sítích na podporu podnikání a inovací. Jednou z těchto sítí je Enterprise Europe Network, v rámci které spolupracuje BIC Plzeň s více než 600 partnerskými organizacemi zejména v Evropě, ale i v mimoevropských zemích. BIC Plzeň je rovněž členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

V roce 2005 vznikla společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (VTP), jejímž 100% akcionářem je město Plzeň. Z prostředků ze Strukturálních fondů VTP vybudoval a v roce 2008 otevřel dalších 4500 m2 nových prostor. Plzeňská infrastruktura pro podporu výzkumu, vývoje a inovací tím byla výrazně rozšířena a zkvalitněna. Posílena byla také spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, která využívá prostory VTP pro aktivity jednoho z center, a to „Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu“, které se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů.

Další etapou rozvoje inovační infrastruktury je otevření devíti nových budov s celkovou plochou přes 8000 m2, vybudovaných městem Plzeň v rámci projektu „Plzeňský vědecko technologický park II a III“ s podporou z programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace. Tyto nové kancelářské, laboratorní a poloprovozní prostory jsou inovačním podnikům k dispozici od dubna 2012 resp. ledna 2015.

Provoz celého areálu vědeckotechnického parku a poskytování specializovaných služeb zajišťuje Sdružení pro služby VTP tvořené společnostmi BIC Plzeň, s.r.o. a Vědeckotechnický park Plzeň a.s.

 


Partneři projektu

BIC Plzeň   Centrum výzkumu Řež   Vědeckotechnický park Plzeň   Západočeská univerzita v Plzni

Poskytovatelé dotace

 Evropská unie   Ministerstvo průmyslu a obchodu   CzechInvest

Startupeři, zapojte se do mezinárodní soutěže o skvělé ceny!

Komunikační agentura Lewis PR za podpory inovačních center a inkubátorů vyhlásila mezinárodní soutěž pro mladé podnikatelské projekty. Finalistům věnuje balík doprovodných workshopů zaměřených na moderní komunikaci, rozvoj podnikání a marketing, výherce obdrží PR služby po dobu 6ti měsíců a mentoringový program na míru. Soutěž "Houstone, máme startup!" startuje v Česku, Polsku a Maďarsku.Soutěž je určena pro startupy ze všech odvětví, podmínkou je stáří projektu do tří let.  Výherce bude moci díky podpoře Lewis… Zobrazit článek

Newsletter Investments in the Pilsen Region 2/2014

Na sklonku roku 2014 bylo dokončeno již 16. číslo newsletteru, přinášejícího aktuální informace z plzeňského regionu.Newsletter se tentokrát věnuje těmto tématům:V Plzni startuje rok kultury, poprvé se rozezní i zvony katedrály sv. BartolomějePlzeňský kraj a Plzeň chystají další kolo podnikatelských voucherůPlzeň v říjnu otevřela nové univerzitní medicínské centrumVýzkumná centra ZČU v Plzni začínají být vidětNechybí ani užitečné odkazy a makroekonomické údaje. V novinkách jsou krátké zprávy o úspěchu… Zobrazit článek

Nové video o vědeckotechnickém parku

V souvislosti s dokončením 3. etapy výstavby vědeckotechnického parku v Plzni bylo zveřejněno další krátké video, které představuje celý projekt. Zobrazit článek

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015

Rada Plzeňského kraje schválila 15. prosince 2014 dotační titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015.Malé a střední podniky z Plzeňského kraje mohou do 23. února 2015 podávat žádosti o dotace na nákup odborných služeb výzkumných organizací. V rámci dotačního titulu jim kraj přispěje až 75 % z celkové ceny služeb bez DPH, maximálně však 100 tis. Kč. Bude-li žádost schválena, služby musí být poskytnuty nejpozději do 31. října 2015. Cílem podpory je využít odborný potenciál místních výzkumných… Zobrazit článek

Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy

22. ledna 2015 od 9:30 se v budově Vědeckotechnického parku Plzeň uskuteční seminář „Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy". Možnosti ochrany duševních práv v ČR i ve světě a praktické tipy z této oblasti představí přímo odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví a z advokátní kanceláře PRK Partners. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Registraci je možné učinit do 20. ledna na e-mailové adrese plzen@czechinvest.org. Pozvánka.pdf   Zobrazit článek

Semináře Úřadu průmyslového vlastnictví

 Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá počátkem roku semináře pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost:- "Databáze ochranných známek", který se koná dne 28. 1. 2015- "Technická řešení – vynález / užitný vzor", který se koná dne 11. 2. 2015- "Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV a úvod do databáze Espacenet", který se koná dne 25. 2. 2015- "Databáze ESPACENET", který se koná dne 18. 3. 2015Účast na seminářích je zdarma. Bližší… Zobrazit článek

Plzeňský inovační koktejl

BIC Plzeň, Česká inovace o.p.s. a Inovátoři.cz si Vás dovolují pozvat na Plzeňský inovační koktejl, který proběhne v úterý 21. října 2014 od 13 hod. v prostorách Vědeckotechnického parku v Plzni na Borských polích (Teslova 3). Těšit se můžete na odborný workshop, v průběhu kterého pod vedením lektora Jana Veselého osvojíte postupy inovativní metodiky Lean Startup. Workshop je vhodný pro kohokoli, kdo vede začínající projekt či má nápad, který by chtěl realizovat (tj. start-up i zkušenou firmu, která např. vyvíjí… Zobrazit článek

MATEX PM je nejlepší firmou Plzeňského kraje

Regionální kolo soutěže „VODAFONE FIRMA ROKU CENA HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN“ vyhrála společnost MATEX PM.Firma se zabývá zpracováním kovů pomocí výkonového laseru.  Jako první v ČR začala zakázkově provádět laserové kalení forem, nástrojů, ozubení, lopatek turbín a nejrůznějších strojních dílů,laserové navařování vrstev odolných proti otěru nebo korozi. Věnuje se také laserovému svařování dílů pro dopravní průmysl, energetiku i stavebnictví, včetně svařování vysokopevných ocelí a oprav trhlin laserovým… Zobrazit článek

Jak si ochránit duševní vlastnictví při podnikání v Číně? Poradí seminář ÚPV

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá ve středu 15. října seminář Jak si ochránit duševní vlastnictví při podnikání v Číně. Na něm představí podporu oficiálních institucí České republiky při podnikání v Číně, poradí kde hledat informace z různých regionů Asie a přiblíží způsoby ochrany duševního vlastnictví a instituce spolupracující při jejich prosazování v Číně. Více informací o akci naleznete zde. Zobrazit článek

Podpora inovací v oblasti satelitních navigací

Inovativní projekty v oblasti satelitních navigací se mohou přihlásit do mezinárodní soutěže ESNC, kterou připravuje německá organizace AZO společně s Evropskou Komisí a GSA. European Satellite Navigation Competition hledá inovativní nápady, které se soustředí na využití navigačních systémů, a to jak profesního, tak osobního. Registrovat se mohou pouhé nápady, stejně tak i hotové projekty. Na vítěze regionálního kola, které zaštiťuje Ministerstvo dopravy, čeká výhra € 3500 a podpora ze strany partnerů. Vítěz regionálního… Zobrazit článek

Aktualizovaná brožura k programu Horizont 2020

Kolektiv autorů TC AV ČR vydal aktualizovanou brožuru k programu H2020. Brožura HORIZONT 2020 - stručně o programu se kromě základní struktury programu H2020 věnuje i jeho obecným rysům, finančním pravidlům či otevřenému přístupu k vědeckým informacím. V elektronické podobě si můžete brožuru stáhnout zde, tiskem vyjde koncem května 2014. Zobrazit článek

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE FIRMY JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ PODPORY PODNIKÁNÍ

Technologické centrum AV ČR pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Středočeského kraje konferenci Financování rozvoje firmy jako účinný nástroj podpory podnikání. Cílem akce je informovat o stěžejních finančních nástrojích podpory podnikání z veřejného a soukromého sektoru. Program a pokyny pro registraci naleznete zde Zobrazit článek

Čeští vynálezci v roce 2013

Český statistický úřad zveřejnil patentovou databázi obsahující podrobné údaje o podaných patentových přihláškách, udělených patentech a zapsaných užitných vzorech za roky 1995 až 2013, a to v celé řadě třídění jdoucích nad rámec dat standardně publikovaných patentovými úřady.Přístup do databáze naleznete zde Zobrazit článek

OD ZÁKLADU DANĚ UŽ JE MOŽNĚ ODEČÍST I SMLUVNÍ VÝZKUM

Od začátku letošního roku se výrazně rozšířily možnosti, jakými mohou firmy při podpoře výzkumných aktivit získat daňové výhody. Nově si totiž mohou od základu daně odečíst i náklady na výzkum, který zaplatí výzkumným organizacím. Dosud si přitom mohly odečíst jen výdaje na výzkum, který prováděly samy.Více informací o možnosti odečítat ze základu daně i služby od výzkumných organizací související s realizací projektu naleznete zde. Zobrazit článek

<1 | 2 | 3 | 4>