Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015

ÚvodPodnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015

Rada Plzeňského kraje schválila 15. prosince 2014 dotační titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015.

Malé a střední podniky z Plzeňského kraje mohou do 23. února 2015 podávat žádosti o dotace na nákup odborných služeb výzkumných organizací. V rámci dotačního titulu jim kraj přispěje až 75 % z celkové ceny služeb bez DPH, maximálně však 100 tis. Kč. Bude-li žádost schválena, služby musí být poskytnuty nejpozději do 31. října 2015. Cílem podpory je využít odborný potenciál místních výzkumných organizací a vysokých škol k rozvoji firem a napomoci tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

V roce 2014 bylo v rámci Podnikatelských voucherů Plzeňského kraje podpořeno 12 podniků, které získaly podporu v celkové výši přes 1 mil. Kč. Byli tak uspokojeni všichni žadatelé, kteří podali žádost o dotaci a využili služby výzkumných organizací v souladu s podmínkami dotačního titulu. Na rok 2015 vyhradil Plzeňský kraj 2 mil. Kč.

Přehled základních informací o dotačním titulu najdete zde.

Kompletní dokumentaci a formuláře najdete zde.

 

Informace k dotačnímu titulu a konzultace při přípravě žádosti poskytují poradci BIC Plzeň:

Ing. Zbyněk Doležal, dolezal@bic.cz, 603 512 849

Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz, 603 554 908

Ing. Jaroslav Sobotka, sobotka@bic.cz, 603 418 653