Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Nabídka prostor

Úvod Nabídka prostor

Základní informace

V rámci PVTP II bylo vybudováno celkem sedm objektů kancelářských a poloprovozních, které dohromady představují podlažní  plochu 6 458 m2. Z toho čisté kancelářské plochy určené k pronájmu činí 2 194 m2, poloprovozní a laboratorní prostory zaujímají čistou plochu 2 110 m2 a pomocné prostory (kuchyňky, servrovny, schodiště, vstupní haly, sociální zařízení, strojovny a sklady) zaujímají 2 154 m2.

Využijte jedinečné příležitosti získat zvýhodněné nájemné v prostředí podporující inovace a aplikaci poznatků výzkumu a vývoje v praxi.

Stav prostor k 09/2014:

V současné době jsou prostory Vědeckotechnické parku Plzeň rozšiřovány v rámci nové výstavby. 

V případě zájmu o pronájem kontaktujte:

Lenka Vošvrdová
office manager
Telefon: 378 055 910
Mobil: 725 754 417
Fax: 378 055 902
E-mail: lenka.vosvrdova@vtpplzen.cz

Vyberte budovu

Video

Prostory Vědeckotechnického parku Plzeň jsou též představeny na našem videu.